Acest site este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Excelență, inovație și interdisciplinaritate în studiile doctorale și postdoctorale în sociologie – DOCSOC

Evenimente

Evenimente

Prezentarea rezultatelor proiectului DOCSOC

***

Atelierul de cercetare sociala:

- Proiectul de cercetare [5.05.2011, 20.05.2011]

- Genul în practica cercetării sociale [28.05.2011]

- Argumente empirice [22.03.2011]

- Raționalitatea – cariera unui concept în cercetarea socială [29.03.2011]

***

Prezentarea cercetării Școala doctorală de sociologie - o descriere sociologică“:

- în cadrul Întâlnirii triunghiulare a Facultăților de sociologie de la Iași [29.04.2011]

- în cadrul Școlii doctorale de sociologie [28.02.2011]

- în fața doctoranzilor din Școala doctorală de sociologie [26.10.2010]

- în Ședința Departamentului de Sociologie [20.10.2010]

- în Ședința de Consiliu FSAS [20.10.2010]

Afisul pentru prezentarea in fata doctoranzilor, 26.10.2010

Afisul pentru prezentarea in fata doctoranzilor, 26.10.2010

***

Prezentarea proiectului  în Ședința de Consiliu FSAS [18.05.2010]