Acest site este cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Excelență, inovație și interdisciplinaritate în studiile doctorale și postdoctorale în sociologie – DOCSOC

Obiective

Obiective

Activitățile proiectului sunt prezentate pe scurt în diagrama GANTT.

Obiectivul general:

- Inovarea şi consolidarea sistemului de studii doctorale şi postdoctorale în sociologie, prin dezvoltarea riguroasă a profilului calificării, a curriculumului, a metodologiilor didactice şi a procedurilor de asigurare a calităţii, precum şi prin accesul la noi tehnologii, la proiecte interdisciplinare şi la o bază de resurse pentru cercetarea avansată.

Beneficii aşteptate:

-           Competitivitate şi motivare sporite ale personalului Şcolilor Doctorale;

-          Formare iniţială de calitate a cercetătorilor;

-          O eficienţă sporită a sistemului de studii doctorale în sociologie;

-          Dezvoltare instituţională a comunităţii sociologice naţionale.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al POS-DRU prin sporirea calităţii formării cercetătorilor şi experţilor în sociologie, precum şi prin dezvoltarea comunităţii ştiinţifice.

Obiectivul proiectului răspunde direct solicitărilor AP 1, D.M.I. 1.5 prin dezvoltarea sustenabilă a Şcolii doctorale de sociologie, cu accent pe interdisciplinaritate şi competenţe de cercetare.

Obiective specifice:

O1. Sporirea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului Scolilor Doctorale pe baza clarificării profilului calificării de doctor în sociologie, a dezvoltării curriculumului, a rețelelor profesionale interdisciplinare, şi prin lărgirea accesului la reţele şi resurse ştiinţifice. Proiectul îşi propune sprijinirea unui număr de 113 de membri ai personalului Școlilor doctorale.

O2. Dezvoltarea organizaţională a sistemului de studii doctorale în sociologie: îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii, creşterea eficienţei utilizării resurselor, ridicarea nivelului de flexibilitate şi de feed-back din partea beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

O3. Consolidarea comunităţii ştiinţifice sociologice prin intensificarea comunicării online şi directe în care participă personalul implicat în studiile doctorale, prin accesul crescut la resursele umane ale sistemului ştiinţific – reţele şi asociaţii profesionale, conferinţe  etc., precum şi la literatura sociologică contemporană şi la rezultatele proiectelor de cercetare aflate în desfăşurare.

O4. Realizarea unei contribuţii semnificative la dezvoltarea sistemului naţional de studii doctorale prin participarea la elaborarea politicilor naţionale, precum Cadrul Naţional al Calificărilor, conform principiului autonomiei şi subsidiarităţii, precum şi prin testarea unor metodologii şi tehnologii inovative de asigurare a calităţii studiilor doctorale.

O5. Creşterea competitivităţii la nivel naţional şi european al personalului şcolilor doctorale, precum şi creşterea relevanţei rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii actuală din spaţiul european.